Obsah

Dom seniorov Machulince - ponuka voľných miest pre prijímateľov sociálnych služieb

Typ: ostatné
Dom seniorov Machulince - ponuka voľných miest pre prijímateľov sociálnych služieb 1Obec Machulince, zastúpená starostom obce Bohumilom Bielikom, oznamuje, že Obec Machulince v zriaďovateľskej pôsobnosti prevádzkuje priamo v obci zariadenie Dom seniorov Machulince, n. o. ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb.

Dom seniorov Machulince, n. o., v zastúpení riaditeľky Mgr. Jany Harangozovej, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p.

Z dôvodu voľných miest pre prijímateľov sociálnych služieb je možnosť umiestnenia nových klientov - cieľovou skupinou sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej osoby z dôvodu veku alebo zdravotného stavu v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. pre druh sociálnej služby zariadenie pre seniorov.

V prípade záujmu o umiestnenie v tomto zariadení Vám bližšie informácie poskytne pani riaditeľka Mgr. Jana Harangozová, tel. kontakt: 0908 464 267, e-mail: dss.machulince@gmail.com

link: https://www.obecmachulince.sk/p/125/dom-seniorov-machulince.html


Vytvorené: 22. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2021 13:00
Autor: Správce Webu