Obsah

Obec Cabaj-Čápor - inzercia práce

Typ: ostatné
Obec Cabaj - Čápor - inzercia práce 1Obec Cabaj-Čápor prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka prevádzky čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie.

Obec Cabaj-Čápor prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka  prevádzky čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie.

Kvalifikačné predpoklady :

  • stredoškolské odborné vzdelanie strojníckeho resp. stavebného smeru

Kritériá a požiadavky:

  • odborná prax min. 5 rokov v stavebnom prípadne v ľubovoľnom strojárskom odbore
  • vodičský preukaz skupiny „B“ a  „T“
  • dobrý zdravotný stav
  • technická zručnosť
  • zváračský preukaz – vítaný
  • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • profesijný životopis  s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného zaradenia
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Platové zaradenie: podľa platných taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nariadení.

Žiadosť o zamestnanie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť Obecnému úradu osobne do podateľne OcÚ na klientskom centre alebo doručiť poštou do 10. februára 2022 do 11:00 hod na adresu: Obec Cabaj-Čápor, Obecný úrad Cabaj-Čápor 543, 951 17.

Na obálku uviesť: „Voľné pracovné miesto – ČOV.“

Termín nástupu do zamestnania po vzájomnej dohode.


Vytvorené: 18. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2022 09:53
Autor: Správce Webu