Obsah

Obecný úrad v Jarku bude od 08. 03. do odvolania pre verejnosť zatvorený

Typ: ostatné
Obecný úrad v Jarku bude od 08. 03. do 19. 03. 2021 pre verejnosť zatvorený 1Služby verejnosti sa budú poskytovať výlučne bezkontaktne

Obecný úrad Jarok od 08. 03. 2021 do odvolania bude pre osobný kontakt zatvorený. Služby verejnosti sa budú poskytovať výlučne bezkontaktne. Komunikácia bude možná prostredníctvom telefonických hovorov na t. č. 037/6587162, 037/6587253, 037/6587106, 0914182339.

Nevyhnutné matričné úkony bude možné vykonávať len po telefonickom dohovore na t. č. 037/6587253 alebo e-mail: g.durfinova@jarok.sk

Vyberanie  miestnych daní a poplatkov  do pokladne obecného úradu v hotovosti bude možné vo vyhradených priestoroch pred obecným úradom každú stredu od 8.00 h do 10.00 h. Odporúčame však využívať bezhotovostný prevod na účet. Zodpovedná pracovníčka za dane a poplatky  Ing. Andrea Zátková, t. č. 037/6587106, e-mail: a.zatkova@jarok.sk

Overovanie podpisov a listín sa až do odvolania nevykonáva.

Všetky úkony, ktoré sa týkajú pohrebníctva ako napr. koordinácia hrobových miest, nájomné zmluvy  za hrobové miesta vybavíte na t. č. 037/6587253 alebo e-mail: g.durfinova@jarok.sk

Platby za hrobové miesta uhrádzajte prednostne bezhotovostným prevodom na účet obce.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK82 5600 0000 0008 5081 5003

V prípade nevyhnutnej potreby doručenia písomností odporúčame doručiť elektronickou formou na e-mail: sekretariat@jarok.sk, prípadne do poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu pri vstupe.

Ďakujeme za pochopenie.

Kolektív OcÚ


Vytvorené: 5. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2021 10:19
Autor: Správce Webu