Obsah

Oznam (22. 3. 2018)

Typ: ostatné
Oznam (22. 3. 2018) 1Na Obecný úrad v Jarku bolo doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

Uvedené rozhodnutie je k nahliadnutiu zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

www.enviroportal.sk/sk/eia


Vytvorené: 25. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2018 10:24
Autor: