Obsah

Oznam pre odberateľov vody z verejného vodovodu

Typ: ostatné
Oznam pre odberateľov vody z verejného vodovodu 1V posledných dňoch sa množia sťažnosti na kvalitu a čistotu pitnej vody z verejného vodu, najmä jej zakalenie.

Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov môže odberateľ odoberať vodu z verejného vodovodu len na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody, t.j. na účely spotreby pitnej vody.

Zakalenie vody je spôsobené zvýšenou spotrebou  vody pri hromadnom napúšťaní bazénov a polievaní záhrad. Väčší tlak vody  spôsobuje zakalenie vody a vyplavovanie nánosov v potrubí. Voda sa ustáli pri znížení jej celkovej spotreby.  

Každý z nás si musí uvedomiť, že pitnou vodou treba šetriť a nakladať s ňou hospodárne a úsporne, tak ako to hovorí VZN č. 2/2006 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce Jarok.

                                                                                                                                            

Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 9. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 6. 2021 08:30
Autor: Správce Webu