Obsah

Potvrdenie o cene - Oznam

Typ: ostatné
Potvrdenie o cene - Oznam 1 Potvrdenie o cene - Oznam

Oznamujeme občanom, že v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky č. 323/2022 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve, sa do dňa doručenia cenového rozhodnutia obci Jarok na rok 2023 bude uplatňovať cena schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví určená v Potvrdení o cene zo dňa 19.11.2021. Potvrdenie tvorí prílohu oznámenia.

Príloha


Príloha

Vytvorené: 20. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2023 11:58
Autor: Správce Webu