Obsah

Pozvánka na výročné valné zhromaždenie Urbárskeho spolku

Typ: ostatné
Pozvánka na výročné valné zhromaždenie Urbárskeho spolku  1Výbor a dozorná rada Urbárskeho spolku p. s. Jarok pozývajú podielnikov urbárskeho spolku na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 23. apríla 2023 o 15.00 h v sále KD Jarok

Program:

1.Zahájenie

   Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice             

2. Správa o činnosti US p.s. za rok 2022 – predseda US p.s.

3. Správa o hospodárení  US p.s. za rok 2022 – pokladník US p.s.

4. Správa o činnosti dozornej rady US p.s. za rok 2022 – predseda DR US p.s.

5. Schválenie účtovnej závierky hlasovaním

6. Návrh a schválenie rozdelenia zisku za rok 2022

7. Voľba náhradníkov do výboru a dozornej rady Urbárskeho spolku

8. Diskusia a rôzne

9. Návrh uznesenia a schválenie uznesenia

10. Záver

 

V prípade že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia podielnikov, môžete poveriť zastupovaním inú osobu udelením splnomocnenia. Tlačivo splnomocnenia Vám zasielame spolu s pozvánkou a nájdete ho aj na stránke zo-zivota-obce/spolocenske-organizacie/urbarsky-spolok-pozemkove-spolocenstvo-jarok/ 


Vytvorené: 15. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2023 13:47
Autor: Správce Webu