Obsah

Stratégia likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území obce Jarok

Typ: ostatné
Stratégia likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  na území obce  Jarok 1Každý vlastník/oprávnený užívateľ nehnuteľnosti je povinný vyplniť a odovzdať čestné prehlásenie k spôsobu likvidácie BRKO.

Vážení spoluobčania,

uznesením č. 6/2021  zo dňa 25. 03.  2021 Obecné zastupiteľstvo v Jarku schválilo stratégiu likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území obce Jarok, ktorá bude založená na individuálnom kompostovaní tohto druhu odpadu priamo na pozemkoch prislúchajúcich k jednotlivým rodinným domom, resp. bytovkám. Tento spôsob je najekologickejšou alternatívou predmetnej likvidácie a zároveň ekonomicky nezaťaží občanov do budúcnosti zvyšovaním výdavkov.

Obec Jarok za účelom splnenia zákonných povinností zabezpečí možnosť kompostovať kuchynský odpad pre všetky domácnosti, a to prostredníctvom centrálne obstaraných kompostérov s primeranou kapacitou v prípadoch, že jednotlivé domácnosti aktuálne kompostérom nedisponujú.

V spojitosti so zavedením horeuvedenej stratégie musí byť preukázateľne zdokumentovaný spôsob likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v rámci každej domácnosti v obci Jarok, a preto je každý vlastník, resp. oprávnený užívateľ nehnuteľnosti povinný za domácnosť vyplniť a odovzdať na Obecnom úrade v lehote do 15. 05. 2021 čestné vyhlásenie, ktoré Vám bolo, alebo v krátkej dobe bude, doručené do Vašej poštovej schránky, alebo si ho môžete stiahnuť tu:  Čestné prehlásenie

Stanislav Sťahel, starosta obce

 


 


Príloha

Vytvorené: 26. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2021 11:12
Autor: Správce Webu