Obsah

Stratégia likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - Pripomenutie

Typ: ostatné
Stratégia likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - Pripomenutie 1Každý vlastník/oprávnený užívateľ nehnuteľnosti je povinný vyplniť a odovzdať čestné prehlásenie k spôsobu likvidácie BRKO.

Vážený občania,

pripomíname Vám, že každý vlastník resp. oprávnený užívateľ nehnuteľnosti je povinný za domácnosť vyplniťodovzdať na Obecnom úrade Jarok do 15. 5. 2021 čestné vyhlásenie, ktoré Vám bolo doručené do poštovej schránky.

V priloženom vyhlásení uvediete, či žiadate o bezplatné zabezpečenie kompostéra, ktorý bude slúžiť na likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a ktorý bude umiestnený vo Vašej  záhradenebude sa vyvážať ako smetné nádoby. Hnedá smetná nádoba na biologicky rozložiteľný odpad bude občanom ponechaná a vyvážať sa bude podľa harmonogramu vývozov.

V prípade otázok kontaktujte obecný úrad na t. č. 0376587162.

 


Príloha

Vytvorené: 5. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2021 08:33
Autor: Správce Webu