Obsah

Historia Parochiae Iregiensis

 

Zoznam farárov a administrátorov fary v Jarku:

   Pavol FEJERVÁRY   farár   1708 
   Ján Baltazár MAGIN   farár   1709-1713 
   Karol ORLAY   farár   1713-1738 
   Ondej TÓTH   farár   1738-1751 
   Ondrej LEHOTSKÝ   farár   1751-1753 
   Ignác HORVÁTH   farár   1753-1759 
   František ZÁVODY   farár   1759-1772 
 Dr.   Anton ŠAFAROVIČ   farár   1772-1797 
   Juraj KRPELEC   farár   1797-1809 
   Štefan HALÁS   farár   1809-1810 
   Ján BALOGH   farár   1810-1816 
   Štefan GREGUŠKA   farár   1817-1819 
   Jozef TURČÁNYI   farár   1819-1845 
   Roger SZORAD   administrátor   1845 
   Jozef KLEKNER   farár   1845-1857 
   Alojz DURDÍK   administrátor   1857 
   Jozef REMENÁRIK   farár   1857-1868 
   Ján FRANNER   administrátor   1868 
 Dr.   Matej ŠTEFFÁNY   farár   1868-1890 
   Július LUDVIGH   administrátor   1890-1891 
   Anton SCHWERTZIG   farár   1891-1920 
   Jozef PIETRIK   administrátor   1920-1921 
 Dr.   Andrej ŠKRÁBIK   farár   1921-1929 
   Koloman JUSZKA   administrátor   1930 
   Ján ŠIMONČIČ   farár   1930-1934 
   Koloman JUSZKA   administrátor   1934-1935 
 Dr.   Štefan GALLO   farár   1935-1951 
   Mario SOMOSSI   administrátor   1951-1952 
   Štefan IVANKA   administrátor   1952-1953 
   Ignác KOSMÁLY   farár   1953-1969 
   Augustín FERKO   farár   1969-1983 
   Anton MARTINIK   farár   1983-1986 
   Štefan VALLO   farár   1986-1987 
   Anton KOVÁČIK   farár   1987-1990 
   Ladislav KIŠKA   farár   1990-2001 
 Dr.   Dušan ARGALÁŠ   farár   2001-2005 
 Dr.   Peter BRISUDA   farár 

 2005 - 2018

 
 Dr.  Peter KLECH  farár  2018