Obsah

Kladenie venca pri pamätnej tabuli na KD v predvečer výročia SNP

Kladenie venca pri pamätnej tabuli na KD v predvečer výročia SNP