Obsah

75. výročie SNP

Kladenie venca a odokrytie pamätnej tabule pri príležitosti 75. výročia SNP