Obsah

Členská schôdza Jednoty dôchodcov spojená s vystúpení speváckych skupín

Členská schôdza JDS Jarok spojená s vystúpením speváckych skupín