Obsah

Odhalenie pamätníka venovaného Štefanovi Gallovi

Odhalenie pamätníka venovaného spomienke na pápežského preláta ThDr. Štefana Gallu, nositeľa čestného titulu Spravodlivý medzi národmi dňa 26. októbra 2019