Obsah

Odovzdávanie hasičských vozidiel IVECO

Odovzdávanie hasičských vozidiel IVECO dňa 4. októbra 2019