Obsah

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska ZO Jarok

Hodnotiaca a výročná volebná schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska, základnej organizácie Jarok dňa 15. mája 2022