Obsah

Komisie a iné funkcie

 

Inventarizačná komisia:

predseda: Peter Mesároš

členovia: Ing. Martin Richter, PhD., RNDr. Gabriel Minárik, PhD., Mgr. Oľga Švihoríková 

 

Športová komisia:

predseda: Patrik Zabák

členovia: Ing. Jaroslav Bako, Andrej Maťo

 

Stavebná komisia:

predseda: Ing. Roman Zaujec

členovia: Jozef Pastier, Mgr. Martina Kucharová, Mgr. Daniela Gálová


Kultúrna komisia:

predseda: Ing. Jaroslav Kalivoda

členovia: Ing. Marek Dzurilla, Mgr. Veronika Horváthová, Mgr. Martina Švihoríková, Jozef KalivodaKomisia krízového manažmentu a CO:

predseda: Mgr. Miroslav Švihorík

členovia: Ing. Jaroslav Kalivoda, Juraj Lámoš


Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Mgr. Veronika Horváthová

členovia: Ing. Martin Richter, PhD., Ing. Marek Dzurilla

 

Sociálna komisia:

predseda: Mgr. Martina Švihoríková

členovia: Mgr. Ľubica Zaujecová, Gabriela Ďurfinová