Obsah

Komisie a iné funkcie

 

Inventarizačná komisia:

predseda: Peter Mesároš

členovia: 

 

Športová komisia:

predseda: Patrik Zabák

členovia: 

 

Stavebná komisia:

predseda: Ing. Roman Zaujec

členovia: 


Kultúrna komisia:

predseda: Ing. Jaroslav Kalivoda

členovia: Komisia krízového manažmentu a CO:

predseda: Mgr. Miroslav Švihorík

členovia: 


Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Mgr. Veronika Horváthová

členovia:

 

Sociálna komisia:

predseda: Mgr. Martina Švihoríková

členovia: