Obsah

Komisie a iné funkcie

 

Inventarizačná komisia:

predseda: Ing. Marek Gála

členovia: Mgr. Oľga Švihoríková, Ing. Andrea Zátková

 

Športová komisia:

predseda: Patrik Zabák

členovia: Ing. Jaroslav Bako, Andrej Maťo

 

Stavebná komisia:

predseda: Jozef Pastier

členovia: Ing. Marek Gála, Ing. Martin Richter, PhD.


Kultúrna komisia:

predseda: Jozef Tököly

členovia: Helena Beličková, Katarína TrubačováKomisia krízového manažmentu a CO:

predseda: Mgr. Miroslav Švihorík

členovia: Ing. Jaroslav Kalivoda, Juraj Lámoš


Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Peter Mesároš

členovia: Alena Slezáková, RNDr. Gabriel Minárik, PhD., Ing. Marek Gála

 

Sociálna komisia:

predseda: Ing. Jaroslav Kalivoda

členovia: Juraj Minárik, Gabriela Ďurfinová