Obsah

Komisie a iné funkcie

 

Inventarizačná komisia:

predseda: Ing. Marek Gála

členovia: -

 

Športová komisia:

predseda: Patrik Zabák

členovia: -

 

Stavebná komisia:

predseda: Jozef Pastier

členovia:-


Kultúrna komisia:

predseda: Jozef Tököly

členovia: -Komisia krízového manažmentu a CO:

predseda: Mgr. Miroslav Švihorík

členovia: -


Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Peter Mesároš

členovia: -

 

Sociálna komisia:

predseda: Bc. Jaroslav Kalivoda

členovia: -