Obsah

Komisie a iné funkcie

 

Inventarizačná komisia:

predseda: Peter Mesároš

členovia:

Ing. Jaroslav Bako
Bc. Jaroslav Kalivoda

 

Športová komisia:

predseda: Ing. Pavol Melo

členovia:

Ing. Miloš Vöröš
Mgr. Tomáš Chrenko

 

Stavebná komisia:

predseda: Ing. Jaroslav Major

členovia:

Ing. Juraj Fábry
Ing. Róbert Valnoha
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

 

Kultúrna komisia:

predseda: Jozef Tököly

členovia:

Mgr. Andrea Gálová
Helena Beličková
Bc. Natália Sťahelová
Ing. Marek Gála

 

Komisia krízového manažmentu a CO:

predseda: Peter Mesároš

členovia:

Mgr. Miroslav Švihorík
Peter Hollý

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Peter Mesároš

členovia:

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Jozef Tököly

 

Sociálna komisia:

predseda: Bc. Jaroslav Kalivoda

členovia:

Juraj Minárik
Ing. Marek Gála