Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2020

Pozvánka na OZ dňa 12.03.2020 Stiahnuté: 4x | 06.03.2020

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 14x | 16.12.2019

Pozvánka na OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 34x | 15.07.2019

Pozvánka na OZ dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 49x | 18.01.2019

Pozvánka na OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 61x | 19.04.2019

Pozvánka na OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 28x | 23.09.2019

Pozvánka na OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 38x | 20.06.2019

Rok 2018

Pozvánka na OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 74x | 11.12.2018

Pozvánka na OZ dňa 12.4.2018 Stiahnuté: 104x | 06.04.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 73x | 20.09.2018

Pozvánka na OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 75x | 21.06.2018

Pozvánka na OZ dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 134x | 05.02.2018

Pozvánka na OZ dňa 9.5.2018 Stiahnuté: 138x | 04.05.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 69x | 07.12.2018

Rok 2017

Pozvánka na OZ dňa 08.06.2017 Stiahnuté: 136x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 116x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.9.2017 Stiahnuté: 106x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.02.2017 Stiahnuté: 148x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 109x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.04.2017 Stiahnuté: 136x | 28.01.2018

Stránka