Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2021

Pozvánka na OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 20x | 12.05.2021

Pozvánka na OZ dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 17x | 13.09.2021

Pozvánka na OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 23x | 18.06.2021

Pozvánka na OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 22x | 19.03.2021

Pozvánka na OZ dňa 3.5.2021 Stiahnuté: 16x | 29.04.2021

Rok 2020

Oznámenie o konaní zasadnutia OZ dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 58x | 29.04.2020

Pozvánka na OZ dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 35x | 04.12.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.03.2020 Stiahnuté: 58x | 06.03.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 50x | 05.08.2020

Pozvánka na OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 46x | 18.09.2020

Pozvánka na OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 54x | 19.06.2020

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 70x | 16.12.2019

Pozvánka na OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 85x | 15.07.2019

Pozvánka na OZ dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 103x | 18.01.2019

Pozvánka na OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 119x | 19.04.2019

Pozvánka na OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 78x | 23.09.2019

Pozvánka na OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 89x | 20.06.2019

Rok 2018

Pozvánka na OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 125x | 11.12.2018

Pozvánka na OZ dňa 12.4.2018 Stiahnuté: 159x | 06.04.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 127x | 20.09.2018

Stránka