Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2020

Oznámenie o konaní zasadnutia OZ dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 10x | 29.04.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.03.2020 Stiahnuté: 14x | 06.03.2020

Pozvánka na OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 10x | 19.06.2020

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 23x | 16.12.2019

Pozvánka na OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 40x | 15.07.2019

Pozvánka na OZ dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 59x | 18.01.2019

Pozvánka na OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 69x | 19.04.2019

Pozvánka na OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 34x | 23.09.2019

Pozvánka na OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 49x | 20.06.2019

Rok 2018

Pozvánka na OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 81x | 11.12.2018

Pozvánka na OZ dňa 12.4.2018 Stiahnuté: 114x | 06.04.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 80x | 20.09.2018

Pozvánka na OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 86x | 21.06.2018

Pozvánka na OZ dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 143x | 05.02.2018

Pozvánka na OZ dňa 9.5.2018 Stiahnuté: 148x | 04.05.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 78x | 07.12.2018

Rok 2017

Pozvánka na OZ dňa 08.06.2017 Stiahnuté: 145x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 127x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.9.2017 Stiahnuté: 114x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.02.2017 Stiahnuté: 157x | 28.01.2018

Stránka