Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2022

Pozvánka na OZ dňa 27.05.2022 Stiahnuté: 5x | 24.05.2022

Pozvánka na OZ dňa 28.02.2022 Stiahnuté: 17x | 22.02.2022

Rok 2021

Pozvánka na OZ dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 26x | 06.12.2021

Pozvánka na OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 42x | 12.05.2021

Pozvánka na OZ dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 42x | 13.09.2021

Pozvánka na OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 47x | 18.06.2021

Pozvánka na OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 48x | 19.03.2021

Pozvánka na OZ dňa 3.5.2021 Stiahnuté: 36x | 29.04.2021

Rok 2020

Oznámenie o konaní zasadnutia OZ dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 75x | 29.04.2020

Pozvánka na OZ dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 60x | 04.12.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.03.2020 Stiahnuté: 78x | 06.03.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 65x | 05.08.2020

Pozvánka na OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 71x | 18.09.2020

Pozvánka na OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 76x | 19.06.2020

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 93x | 16.12.2019

Pozvánka na OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 103x | 15.07.2019

Pozvánka na OZ dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 125x | 18.01.2019

Pozvánka na OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 138x | 19.04.2019

Pozvánka na OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 96x | 23.09.2019

Pozvánka na OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 110x | 20.06.2019

Stránka