Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2022

Pozvánka na OZ dňa 13.10.2022 Stiahnuté: 10x | 07.10.2022

Pozvánka na OZ dňa 27.05.2022 Stiahnuté: 23x | 24.05.2022

Pozvánka na OZ dňa 28.02.2022 Stiahnuté: 38x | 22.02.2022

Pozvánka na OZ dňa 28.06.2022 Stiahnuté: 26x | 23.06.2022

Pozvánka na OZ dňa 28.09.2022 Stiahnuté: 16x | 23.09.2022

Pozvánka na ustanovujúce OZ dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 17x | 18.11.2022

Rok 2021

Pozvánka na OZ dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 49x | 06.12.2021

Pozvánka na OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 63x | 12.05.2021

Pozvánka na OZ dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 61x | 13.09.2021

Pozvánka na OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 68x | 18.06.2021

Pozvánka na OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 69x | 19.03.2021

Pozvánka na OZ dňa 3.5.2021 Stiahnuté: 61x | 29.04.2021

Rok 2020

Oznámenie o konaní zasadnutia OZ dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 102x | 29.04.2020

Pozvánka na OZ dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 81x | 04.12.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.03.2020 Stiahnuté: 90x | 06.03.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 84x | 05.08.2020

Pozvánka na OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 92x | 18.09.2020

Pozvánka na OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 101x | 19.06.2020

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 110x | 16.12.2019

Pozvánka na OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 128x | 15.07.2019

Stránka