Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2018

Pozvánka na OZ dňa 12.4.2018 Stiahnuté: 31x | 06.04.2018

Pozvánka na OZ dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 58x | 05.02.2018

Pozvánka na OZ dňa 9.5.2018 Stiahnuté: 59x | 04.05.2018

Rok 2017

Pozvánka na OZ dňa 08.06.2017 Stiahnuté: 59x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 36x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.9.2017 Stiahnuté: 30x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.02.2017 Stiahnuté: 64x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 31x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.04.2017 Stiahnuté: 60x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 27.04.2017 Stiahnuté: 32x | 28.01.2018

Rok 2016

Pozvánka na OZ dňa 08.09.2016 Stiahnuté: 30x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 64x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 37x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 18.02.2016 Stiahnuté: 46x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 30x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 33x | 28.01.2018

Rok 2015

Pozvánka na OZ dňa 04.02.2015 Stiahnuté: 32x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 05.06.2015 Stiahnuté: 30x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 10.04.2015 Stiahnuté: 40x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 11.12.2015 Stiahnuté: 35x | 28.01.2018

Stránka