Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 10x | 15.07.2019

Pozvánka na OZ dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 27x | 18.01.2019

Pozvánka na OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 39x | 19.04.2019

Pozvánka na OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 15x | 20.06.2019

Rok 2018

Pozvánka na OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 52x | 11.12.2018

Pozvánka na OZ dňa 12.4.2018 Stiahnuté: 80x | 06.04.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 51x | 20.09.2018

Pozvánka na OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 51x | 21.06.2018

Pozvánka na OZ dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 111x | 05.02.2018

Pozvánka na OZ dňa 9.5.2018 Stiahnuté: 112x | 04.05.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 47x | 07.12.2018

Rok 2017

Pozvánka na OZ dňa 08.06.2017 Stiahnuté: 112x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 94x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.9.2017 Stiahnuté: 84x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.02.2017 Stiahnuté: 125x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 87x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.04.2017 Stiahnuté: 113x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 27.04.2017 Stiahnuté: 91x | 28.01.2018

Rok 2016

Pozvánka na OZ dňa 08.09.2016 Stiahnuté: 79x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 118x | 28.01.2018

Stránka