Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2020

Oznámenie o konaní zasadnutia OZ dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 18x | 29.04.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.03.2020 Stiahnuté: 21x | 06.03.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 12x | 05.08.2020

Pozvánka na OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 6x | 18.09.2020

Pozvánka na OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 18x | 19.06.2020

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 31x | 16.12.2019

Pozvánka na OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 48x | 15.07.2019

Pozvánka na OZ dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 67x | 18.01.2019

Pozvánka na OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 78x | 19.04.2019

Pozvánka na OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 43x | 23.09.2019

Pozvánka na OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 56x | 20.06.2019

Rok 2018

Pozvánka na OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 90x | 11.12.2018

Pozvánka na OZ dňa 12.4.2018 Stiahnuté: 121x | 06.04.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 90x | 20.09.2018

Pozvánka na OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 94x | 21.06.2018

Pozvánka na OZ dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 154x | 05.02.2018

Pozvánka na OZ dňa 9.5.2018 Stiahnuté: 157x | 04.05.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 87x | 07.12.2018

Rok 2017

Pozvánka na OZ dňa 08.06.2017 Stiahnuté: 154x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 137x | 28.01.2018

Stránka