Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2019

Pozvánka na OZ dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 2x | 18.01.2019

Pozvánka na OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 3x | 19.04.2019

Rok 2018

Pozvánka na OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 25x | 11.12.2018

Pozvánka na OZ dňa 12.4.2018 Stiahnuté: 54x | 06.04.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 22x | 20.09.2018

Pozvánka na OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 26x | 21.06.2018

Pozvánka na OZ dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 85x | 05.02.2018

Pozvánka na OZ dňa 9.5.2018 Stiahnuté: 85x | 04.05.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 21x | 07.12.2018

Rok 2017

Pozvánka na OZ dňa 08.06.2017 Stiahnuté: 83x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 65x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 14.9.2017 Stiahnuté: 57x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.02.2017 Stiahnuté: 94x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 61x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 20.04.2017 Stiahnuté: 85x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 27.04.2017 Stiahnuté: 60x | 28.01.2018

Rok 2016

Pozvánka na OZ dňa 08.09.2016 Stiahnuté: 50x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 90x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 63x | 28.01.2018

Pozvánka na OZ dňa 18.02.2016 Stiahnuté: 71x | 28.01.2018

Stránka