Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánky

Rok 2023

Pozvánka na OZ dňa 02. 03. 2023 Stiahnuté: 13x | 23.02.2023

Rok 2022

Pozvánka na OZ dňa 13.10.2022 Stiahnuté: 20x | 07.10.2022

Pozvánka na OZ dňa 15.12.2022 Stiahnuté: 21x | 09.12.2022

Pozvánka na OZ dňa 27.05.2022 Stiahnuté: 34x | 24.05.2022

Pozvánka na OZ dňa 28.02.2022 Stiahnuté: 49x | 22.02.2022

Pozvánka na OZ dňa 28.06.2022 Stiahnuté: 36x | 23.06.2022

Pozvánka na OZ dňa 28.09.2022 Stiahnuté: 25x | 23.09.2022

Pozvánka na ustanovujúce OZ dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 30x | 18.11.2022

Rok 2021

Pozvánka na OZ dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 65x | 06.12.2021

Pozvánka na OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 76x | 12.05.2021

Pozvánka na OZ dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 73x | 13.09.2021

Pozvánka na OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 83x | 18.06.2021

Pozvánka na OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 84x | 19.03.2021

Pozvánka na OZ dňa 3.5.2021 Stiahnuté: 77x | 29.04.2021

Rok 2020

Oznámenie o konaní zasadnutia OZ dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 117x | 29.04.2020

Pozvánka na OZ dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 96x | 04.12.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.03.2020 Stiahnuté: 106x | 06.03.2020

Pozvánka na OZ dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 100x | 05.08.2020

Pozvánka na OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 112x | 18.09.2020

Pozvánka na OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 120x | 19.06.2020

Stránka