Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 38x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 17x | 30.01.2019

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 102x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 115x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 108x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 192x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 190x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 79x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 93x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 113x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 77x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 116x | 06.07.2018

Prílohy k zápisnici z OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 66x | 06.07.2018

Uznesenia z 28. zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 51x | 24.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 88x | 01.10.2018

Príloha k zápisnici zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 52x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 31x | 11.12.2018

Zápisnica s ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 128x | 11.12.2018

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 35x | 14.12.2018

Zápisnica z 2. OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 52x | 18.12.2018

Stránka