Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 42x | 26.03.2021

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 56x | 26.03.2021

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 83x | 30.03.2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 70x | 04.05.2021

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ v Jarku dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 62x | 04.05.2021

Zápisnica z 15. zasadnutia OZ v Jarku dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 60x | 04.05.2021

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 22x | 18.05.2021

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 63x | 18.05.2021

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 44x | 28.06.2021

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 64x | 02.07.2021

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ zo dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 81x | 21.09.2021

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ zo dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 37x | 01.10.2021

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 116x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 134x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 77x | 28.04.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 79x | 28.04.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 64x | 10.07.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 104x | 10.07.2020

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 87x | 14.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 98x | 26.08.2020

Stránka