Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2022

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ zo dňa 28.02.2022 Stiahnuté: 46x | 01.03.2022

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 28.02.2022 Stiahnuté: 51x | 07.03.2022

2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 63x | 26.03.2021

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 79x | 26.03.2021

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 106x | 30.03.2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 99x | 04.05.2021

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ v Jarku dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 80x | 04.05.2021

Zápisnica z 15. zasadnutia OZ v Jarku dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 146x | 04.05.2021

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 46x | 18.05.2021

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 87x | 18.05.2021

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 67x | 28.06.2021

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 101x | 02.07.2021

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ zo dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 107x | 21.09.2021

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ zo dňa 17.09.2021 Stiahnuté: 81x | 01.10.2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 26x | 10.12.2021

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 50x | 13.12.2021

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2021 Stiahnuté: 70x | 15.12.2021

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 141x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 168x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 98x | 28.04.2020

Stránka