Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 114x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 66x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 72x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 62x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 38x | 06.05.2019

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 146x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 155x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 147x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 245x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 443x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 141x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 124x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 148x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 115x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 160x | 06.07.2018

Prílohy k zápisnici z OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 117x | 06.07.2018

Uznesenia z 28. zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 88x | 24.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 129x | 01.10.2018

Príloha k zápisnici zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 85x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 69x | 11.12.2018

Stránka