Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2023

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2023 Stiahnuté: 20x | 06.03.2023

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2023 Stiahnuté: 24x | 08.03.2023

2022

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ zo dňa 28.02.2022 Stiahnuté: 91x | 01.03.2022

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 28.02.2022 Stiahnuté: 111x | 07.03.2022

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ zo dňa 27.05.2022 Stiahnuté: 57x | 30.05.2022

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ zo dňa 27.05.2022 Stiahnuté: 76x | 02.06.2022

Uznesenia z 22. zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2022 Stiahnuté: 48x | 29.06.2022

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2022 Stiahnuté: 58x | 07.07.2022

Zápisnica z 23. zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2022 Stiahnuté: 44x | 29.09.2022

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ zo dňa 13.10.2022 Stiahnuté: 37x | 17.10.2022

Zápisnica z 24. zasadnutia OZ zo dňa 13.10.2022 Stiahnuté: 66x | 19.10.2022

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 40x | 25.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 67x | 25.11.2022

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 15,12,2022 Stiahnuté: 48x | 16.12.2022

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ dňa 15.12.2022 Stiahnuté: 69x | 21.12.2022

2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 88x | 26.03.2021

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 118x | 26.03.2021

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 143x | 30.03.2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 128x | 04.05.2021

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ v Jarku dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 109x | 04.05.2021

Stránka