Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 54x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 67x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 70x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 87x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 69x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 38x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 62x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 61x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 38x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 38x | 06.07.2018

Prílohy k zápisnici z OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 21x | 06.07.2018

2017

Prílohy k zápisnici zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 50x | 16.02.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 72x | 16.02.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 28x | 16.02.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 25x | 20.04.2017

Prílohy k zápisnici z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 23x | 27.04.2017

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 26x | 27.04.2017

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 32x | 27.04.2017

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 23x | 08.06.2017

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 26x | 08.06.2017

Stránka