Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 36x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 43x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 53x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 52x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 51x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 23x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 43x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 42x | 10.05.2018

2017

Prílohy k zápisnici zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 21x | 16.02.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 47x | 16.02.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 18x | 16.02.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 18x | 20.04.2017

Prílohy k zápisnici z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 13x | 27.04.2017

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 14x | 27.04.2017

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 20x | 27.04.2017

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 13x | 08.06.2017

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 14x | 08.06.2017

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 16x | 22.06.2017

Úprava rozpočtu obce - príloha k zápisnici Stiahnuté: 16x | 22.06.2017

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 14x | 22.06.2017

Stránka