Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 48x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 59x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 27x | 28.04.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 19x | 28.04.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 3x | 10.07.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 19x | 10.07.2020

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 199x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 128x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 127x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 133x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 94x | 06.05.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 75x | 28.06.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 93x | 09.07.2019

Prílohy k zápisnici z 5. zasadnutia OZ Stiahnuté: 92x | 09.07.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 89x | 19.07.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 134x | 06.08.2019

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 124x | 04.10.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 66x | 04.10.2019

Príloha k zápisnici zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 78x | 04.10.2019

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 63x | 16.12.2019

Stránka