Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 79x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 88x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 88x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 137x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 113x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 56x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 79x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 91x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 59x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 89x | 06.07.2018

Prílohy k zápisnici z OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 48x | 06.07.2018

Uznesenia z 28. zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 31x | 24.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 53x | 01.10.2018

Príloha k zápisnici zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 28x | 01.10.2018

2017

Prílohy k zápisnici zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 92x | 16.02.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 86x | 16.02.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 39x | 16.02.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 34x | 20.04.2017

Prílohy k zápisnici z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 33x | 27.04.2017

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 37x | 27.04.2017

Stránka