Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 23x | 26.03.2021

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 48x | 26.03.2021

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 77x | 30.03.2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 58x | 04.05.2021

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ v Jarku dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 59x | 04.05.2021

Zápisnica z 15. zasadnutia OZ v Jarku dňa 03.05.2021 Stiahnuté: 45x | 04.05.2021

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 15x | 18.05.2021

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ dňa 17.05.2021 Stiahnuté: 50x | 18.05.2021

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 26x | 28.06.2021

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ dňa 24.06.2021 Stiahnuté: 30x | 02.07.2021

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 111x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 124x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 71x | 28.04.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 71x | 28.04.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 58x | 10.07.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 97x | 10.07.2020

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 79x | 14.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 87x | 26.08.2020

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 67x | 25.09.2020

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 107x | 05.10.2020

Stránka