Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 78x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 99x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 55x | 28.04.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 53x | 28.04.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 34x | 10.07.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 80x | 10.07.2020

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 48x | 14.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 58x | 26.08.2020

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 42x | 25.09.2020

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 70x | 05.10.2020

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 47x | 11.12.2020

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 41x | 18.12.2020

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 222x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 152x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 154x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 157x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 120x | 06.05.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 100x | 28.06.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 116x | 09.07.2019

Prílohy k zápisnici z 5. zasadnutia OZ Stiahnuté: 148x | 09.07.2019

Stránka