Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 161x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 94x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 100x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 104x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 63x | 06.05.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 50x | 28.06.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 60x | 09.07.2019

Prílohy k zápisnici z 5. zasadnutia OZ Stiahnuté: 45x | 09.07.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 66x | 19.07.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 95x | 06.08.2019

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 71x | 04.10.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 30x | 04.10.2019

Príloha k zápisnici zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 42x | 04.10.2019

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 187x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 193x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 174x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 288x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 678x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 214x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 144x | 10.05.2018

Stránka