Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 56x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 81x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 41x | 28.04.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 37x | 28.04.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 19x | 10.07.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 66x | 10.07.2020

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 32x | 14.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 35x | 26.08.2020

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 14x | 25.09.2020

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 207x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 137x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 137x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 142x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 103x | 06.05.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 85x | 28.06.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 103x | 09.07.2019

Prílohy k zápisnici z 5. zasadnutia OZ Stiahnuté: 111x | 09.07.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 97x | 19.07.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 146x | 06.08.2019

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 139x | 04.10.2019

Stránka