Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 138x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 82x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 86x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 87x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 52x | 06.05.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 36x | 28.06.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 40x | 09.07.2019

Prílohy k zápisnici z 5. zasadnutia OZ Stiahnuté: 28x | 09.07.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 41x | 19.07.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 57x | 06.08.2019

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 173x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 173x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 160x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 274x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 568x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 189x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 134x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 165x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 126x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 179x | 06.07.2018

Stránka