Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2021

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 7x | 26.03.2021

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 28x | 26.03.2021

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ dňa 25.03.2021 Stiahnuté: 33x | 30.03.2021

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 95x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 113x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 64x | 28.04.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 62x | 28.04.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 47x | 10.07.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 89x | 10.07.2020

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 65x | 14.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 69x | 26.08.2020

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 55x | 25.09.2020

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 90x | 05.10.2020

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 66x | 11.12.2020

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2020 Stiahnuté: 67x | 18.12.2020

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 233x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 162x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 169x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 167x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 130x | 06.05.2019

Stránka