Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2020

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 63x | 24.04.2020

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 89x | 28.04.2020

Prílohy k zápisnici z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 46x | 28.04.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 Stiahnuté: 44x | 28.04.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 25x | 10.07.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 25.06.2020 Stiahnuté: 72x | 10.07.2020

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 39x | 14.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2020 Stiahnuté: 47x | 26.08.2020

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 32x | 25.09.2020

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2020 Stiahnuté: 36x | 05.10.2020

2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 213x | 30.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 24.01.2019 Stiahnuté: 142x | 30.01.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 143x | 06.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019 Stiahnuté: 149x | 06.05.2019

Prílohy k zápisnici zo 4. zasadnutia OZ Stiahnuté: 110x | 06.05.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 91x | 28.06.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 27.06.2019 Stiahnuté: 108x | 09.07.2019

Prílohy k zápisnici z 5. zasadnutia OZ Stiahnuté: 132x | 09.07.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 103x | 19.07.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 19.07.2019 Stiahnuté: 157x | 06.08.2019

Stránka