Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2019

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 142x | 04.10.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 82x | 04.10.2019

Príloha k zápisnici zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2019 Stiahnuté: 91x | 04.10.2019

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 79x | 16.12.2019

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 104x | 20.12.2019

2018

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 241x | 14.02.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 8.2.2018 Stiahnuté: 256x | 23.02.2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 208x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 355x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 1523x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 310x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 179x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 203x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 166x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 228x | 06.07.2018

Prílohy k zápisnici z OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 212x | 06.07.2018

Uznesenia z 28. zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 142x | 24.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 190x | 01.10.2018

Príloha k zápisnici zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 133x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 110x | 11.12.2018

Stránka