Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2018

Zápisnica s ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 208x | 11.12.2018

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 126x | 14.12.2018

Zápisnica z 2. OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 152x | 18.12.2018

2017

Prílohy k zápisnici zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 205x | 16.02.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 172x | 16.02.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 111x | 16.02.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 108x | 20.04.2017

Prílohy k zápisnici z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 93x | 27.04.2017

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 117x | 27.04.2017

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 122x | 27.04.2017

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 104x | 08.06.2017

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 101x | 08.06.2017

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 146x | 22.06.2017

Úprava rozpočtu obce - príloha k zápisnici Stiahnuté: 98x | 22.06.2017

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 99x | 22.06.2017

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 106x | 14.09.2017

Prílohy k zápisnici z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 129x | 14.09.2017

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 149x | 14.09.2017

Uznesenia z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 116x | 16.11.2017

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 229x | 16.11.2017

Stránka