Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 513x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 248x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 272x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 245x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 298x | 06.07.2018

Prílohy k zápisnici z OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 367x | 06.07.2018

Uznesenia z 28. zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 234x | 24.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 282x | 01.10.2018

Príloha k zápisnici zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 197x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 204x | 11.12.2018

Zápisnica s ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 280x | 11.12.2018

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 200x | 14.12.2018

Zápisnica z 2. OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 223x | 18.12.2018

2017

Prílohy k zápisnici zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 282x | 16.02.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 243x | 16.02.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 180x | 16.02.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 194x | 20.04.2017

Prílohy k zápisnici z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 188x | 27.04.2017

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 183x | 27.04.2017

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 209x | 27.04.2017

Stránka