Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2017

Uznesenia z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 133x | 14.12.2017

Prílohy k zápisnici z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 130x | 14.12.2017

Zápisnica z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 306x | 14.12.2017

2016

Prílohy k zápisnici z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016 Stiahnuté: 214x | 18.02.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016 Stiahnuté: 121x | 18.02.2016

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 18.02.2016 Stiahnuté: 97x | 18.02.2016

Prílohy k zápisnici z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 92x | 21.04.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 128x | 21.04.2016

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 130x | 21.04.2016

Prílohy k zápisnici z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 83x | 23.06.2016

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 91x | 23.06.2016

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 90x | 23.06.2016

Prílohy k zápisnici z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016 Stiahnuté: 108x | 08.09.2016

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016 Stiahnuté: 95x | 08.09.2016

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016 Stiahnuté: 191x | 08.09.2016

Prílohy k zápisnici zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 85x | 10.11.2016

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 90x | 10.11.2016

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 127x | 10.11.2016

Prílohy k zápisnici z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 80x | 15.12.2016

Zápisnica z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 98x | 15.12.2016

Stránka