Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2018

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 286x | 17.04.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 12.04.2018 Stiahnuté: 449x | 25.04.2018

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 3,728x | 25.04.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarok na roky 2018 - 2022 Stiahnuté: 578x | 25.04.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 262x | 10.05.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 09.05.2018 Stiahnuté: 284x | 10.05.2018

Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 258x | 25.06.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 305x | 06.07.2018

Prílohy k zápisnici z OZ dňa 21.06.2018 Stiahnuté: 394x | 06.07.2018

Uznesenia z 28. zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 251x | 24.09.2018

Zápisnica z OZ zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 304x | 01.10.2018

Príloha k zápisnici zo dňa 20.09.2018 Stiahnuté: 205x | 01.10.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 221x | 11.12.2018

Zápisnica s ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2018 Stiahnuté: 292x | 11.12.2018

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 220x | 14.12.2018

Zápisnica z 2. OZ dňa 11.12.2018 Stiahnuté: 235x | 18.12.2018

2017

Prílohy k zápisnici zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 295x | 16.02.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 260x | 16.02.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017 Stiahnuté: 196x | 16.02.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 20.4.2017 Stiahnuté: 205x | 20.04.2017

Stránka