Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2016

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 107x | 15.12.2016

Dôvodová správa ku kráteniu dotácie - príloha k zápisnici z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 92x | 15.12.2016

2015

Zápisnica z 2. Zasadnutia OZ, konaného dňa 4. februára 2015 Stiahnuté: 164x | 04.02.2015

Zápisnica z mimoriadneho (3.) zasadnutia OZ, konaného dňa 13. marca 2015 Stiahnuté: 90x | 13.03.2015

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 10. 4. 2015 Stiahnuté: 158x | 10.04.2015

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 5. 6. 2015 Stiahnuté: 252x | 05.06.2015

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 14. 8. 2015 Stiahnuté: 171x | 14.08.2015

Uznesenie č. 64/2015 zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 8. 2015 Stiahnuté: 102x | 14.08.2015

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 16. 10. 2015 Stiahnuté: 154x | 16.10.2015

Uznesenie č. 88/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 16.10.2015 Stiahnuté: 148x | 16.10.2015

Uznesenie č. 105/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 11.12.2015 Stiahnuté: 135x | 11.12.2015

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 11. 12. 2015 Stiahnuté: 134x | 11.12.2015

Uznesenie č. 123/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 30.12.2015 Stiahnuté: 133x | 30.12.2015

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 30. 12. 2015 Stiahnuté: 168x | 30.12.2015

2014

Zápisnica s uzneseniami z 23. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.2.2014 Stiahnuté: 137x | 12.02.2014

Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 2. 2014 Stiahnuté: 133x | 26.02.2014

Zápisnica a uznesenia zo zasadania OZ, konaného dňa 23.4.2014 Stiahnuté: 93x | 23.04.2014

Zápisnica z 26. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. júna 2014 Stiahnuté: 94x | 20.06.2014

Zápisnica z 27. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. septembra 2014 Stiahnuté: 96x | 24.09.2014

Zápisnica z 28. zasadnutia OZ, konaného dňa 10. decembra 2014 Stiahnuté: 83x | 10.12.2014

Stránka