Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2017

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 162x | 08.06.2017

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 169x | 08.06.2017

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 266x | 22.06.2017

Úprava rozpočtu obce - príloha k zápisnici Stiahnuté: 153x | 22.06.2017

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 167x | 22.06.2017

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 173x | 14.09.2017

Prílohy k zápisnici z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 187x | 14.09.2017

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 203x | 14.09.2017

Uznesenia z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 176x | 16.11.2017

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 303x | 16.11.2017

Uznesenia z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 212x | 14.12.2017

Prílohy k zápisnici z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 189x | 14.12.2017

Zápisnica z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 418x | 14.12.2017

2016

Prílohy k zápisnici z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016 Stiahnuté: 295x | 18.02.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016 Stiahnuté: 229x | 18.02.2016

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 18.02.2016 Stiahnuté: 162x | 18.02.2016

Prílohy k zápisnici z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 182x | 21.04.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 220x | 21.04.2016

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 212x | 21.04.2016

Prílohy k zápisnici z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 202x | 23.06.2016

Stránka