Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2017

Prílohy k zápisnici z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 200x | 27.04.2017

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 194x | 27.04.2017

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 27.4.2017 Stiahnuté: 224x | 27.04.2017

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 173x | 08.06.2017

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2017 Stiahnuté: 177x | 08.06.2017

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 281x | 22.06.2017

Úprava rozpočtu obce - príloha k zápisnici Stiahnuté: 168x | 22.06.2017

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 22.6.2017 Stiahnuté: 176x | 22.06.2017

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 187x | 14.09.2017

Prílohy k zápisnici z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 197x | 14.09.2017

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2017 Stiahnuté: 214x | 14.09.2017

Uznesenia z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 188x | 16.11.2017

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017 Stiahnuté: 312x | 16.11.2017

Uznesenia z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 227x | 14.12.2017

Prílohy k zápisnici z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 199x | 14.12.2017

Zápisnica z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2017 Stiahnuté: 433x | 14.12.2017

2016

Prílohy k zápisnici z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016 Stiahnuté: 305x | 18.02.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 18. 02. 2016 Stiahnuté: 248x | 18.02.2016

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 18.02.2016 Stiahnuté: 175x | 18.02.2016

Prílohy k zápisnici z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 21.04.2016 Stiahnuté: 196x | 21.04.2016

Stránka