Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2016

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 160x | 23.06.2016

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016 Stiahnuté: 153x | 23.06.2016

Prílohy k zápisnici z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016 Stiahnuté: 174x | 08.09.2016

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016 Stiahnuté: 194x | 08.09.2016

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 8.9.2016 Stiahnuté: 267x | 08.09.2016

Prílohy k zápisnici zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 152x | 10.11.2016

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 164x | 10.11.2016

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 10.11.2016 Stiahnuté: 239x | 10.11.2016

Prílohy k zápisnici z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 158x | 15.12.2016

Zápisnica z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 177x | 15.12.2016

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 179x | 15.12.2016

Dôvodová správa ku kráteniu dotácie - príloha k zápisnici z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2016 Stiahnuté: 186x | 15.12.2016

2015

Zápisnica z 2. Zasadnutia OZ, konaného dňa 4. februára 2015 Stiahnuté: 262x | 04.02.2015

Zápisnica z mimoriadneho (3.) zasadnutia OZ, konaného dňa 13. marca 2015 Stiahnuté: 154x | 13.03.2015

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 10. 4. 2015 Stiahnuté: 279x | 10.04.2015

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 5. 6. 2015 Stiahnuté: 393x | 05.06.2015

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 14. 8. 2015 Stiahnuté: 343x | 14.08.2015

Uznesenie č. 64/2015 zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 8. 2015 Stiahnuté: 231x | 14.08.2015

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 16. 10. 2015 Stiahnuté: 222x | 16.10.2015

Uznesenie č. 88/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 16.10.2015 Stiahnuté: 228x | 16.10.2015

Stránka