Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice a uznesenia zastupiteľstva

2015

Uznesenie č. 105/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 11.12.2015 Stiahnuté: 209x | 11.12.2015

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 11. 12. 2015 Stiahnuté: 226x | 11.12.2015

Uznesenie č. 123/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jarok zo dňa 30.12.2015 Stiahnuté: 199x | 30.12.2015

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 30. 12. 2015 Stiahnuté: 242x | 30.12.2015

2014

Zápisnica s uzneseniami z 23. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.2.2014 Stiahnuté: 212x | 12.02.2014

Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 2. 2014 Stiahnuté: 205x | 26.02.2014

Zápisnica a uznesenia zo zasadania OZ, konaného dňa 23.4.2014 Stiahnuté: 149x | 23.04.2014

Zápisnica z 26. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. júna 2014 Stiahnuté: 169x | 20.06.2014

Zápisnica z 27. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. septembra 2014 Stiahnuté: 173x | 24.09.2014

Zápisnica z 28. zasadnutia OZ, konaného dňa 10. decembra 2014 Stiahnuté: 159x | 10.12.2014

- Schválené poplatky na rok 2015 Stiahnuté: 191x | 31.12.2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 12.12.2014 Stiahnuté: 172x | 12.12.2014

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 31.12.2014 Stiahnuté: 171x | 31.12.2014

2013

Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 8. februára 2013 Stiahnuté: 145x | 08.02.2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.februára 2013 Stiahnuté: 209x | 08.02.2013

Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 19. apríla 2013 Stiahnuté: 134x | 19.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 4. 2013 Stiahnuté: 253x | 19.04.2013

Zápisnica a uznesenia z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. júna 2013 Stiahnuté: 158x | 21.06.2013

Zápisnica a znesenia z 20.zasadnutia OZ, konaného dňa 13. septembra 2013 Stiahnuté: 159x | 13.09.2013

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 21.októbra 2013 Stiahnuté: 271x | 21.10.2013

Stránka