Obsah


REFERENDUM 2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Jarok 30.10.2022
SPOJENÉ VOĽBY 2022 - odporúčania pre členov volebných komisií a voličov 27.10.2022
SPOJENÉ VOĽBY 2022 - Zverejnenie telefonického kontaktu na prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie 21.10.2022
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 23.09.2022
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja 23.09.2022
OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB PRE OBČANOV PRIHLÁSENÝCH NA POBYT NA OBCI - VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 14.09.2022
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE JAROK 14.09.2022
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA JAROK 14.09.2022
OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB PRE OBČANOV PRIHLÁSENÝCH NA POBYT NA OBCI - VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 14.09.2022
INFORMÁCIA O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ 22.07.2022
VYMENOVANIE ZAPISOVATELIEK OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ 22.07.2022
ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE JAROK KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB 19.07.2022
VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽKY MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ DŇA 29.10.2022 13.07.2022
ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE 13.07.2022
OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÉHO OBVODU A O URČENÍ POSLANCOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.06.2022
INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 16.06.2022
INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 16.06.2022
VYHLÁSENIE VOLIEB 2022 DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VYHLÁSENIE VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 10.06.2022