Obsah

Podnety od občanov

mobilná aplikácia

Svoje podnety môžete nahlasovať aj pomocou aplikácie pre mobilné
telefóny s operačným systémom Android, iOS a Windows Phone.

 

Pomocou aplikácie je možné:

  • Nahlásiť podnet priamo z telefónu
  • Zobraziť podnety vo Vašom okolí
  • Zobraziť podnety, ktoré ste sami nahlásili
  • Zobraziť všetky podnety na mape

 

Nahlasovateľ podnetu vo svojom príspevku nesmie zasielať a umiestňovať akýkoľvek obsah, ktorý zasahuje neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä ten, ktorý je protiprávny, výhražný, ohováračský, nekalosúťažný, nactiutŕhačský, urážlivý, týravý, hanlivý, škodlivý, zasahujúci do práva na ochranu osobnosti a súkromia, odporný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, vulgárny a obscénny, narušujúci práva inej osoby, podporujúci konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt. V prípade, že správca stránky zaregistruje podnet obsahujúci spomenuté, príspevok nebude zverejnený.