Obsah

Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu - Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

Typ: ostatné
Názov projektu : Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Jarok

Celkové oprávnené výdavky projektu : 452 532,43 Eur

Charakteristika  projektu:

Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky vzdelávacieho procesu , znížila sa energetická náročnosť na prevádzku  školy, zriadila   sa počítačová miestnosť s počítačovou technikou. Škola sa vybavila  interaktívnou tabuľou a novým vnútorným vybavením. V rámci realizácie projektu sa zateplil obvodový plášť budovy školy, strešné priestory, vymenili okná a dvere.


Vytvorené: 28. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 1. 2018 09:04
Autor: