Obsah

Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu - Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Typ: ostatné
Názov projektu : Regenerácia centrálnej zóny obce

Celkové oprávnené výdavky projektu: 348 745,22 EURCharakteristika projektu :

Realizáciou projektu sa vytvorili nové možnosti spoločensko-kultúrneho života v obci a to najmä úpravou verejného priestranstva pri obecnom úrade. Vyriešila sa bezpečnosť a pohyb osôb i áut v priestoroch medzi obecným úradom školou a kostolom. Rekonštrukciou parkových a spevnených plôch, autobusovej zastávky sa zvýšila atraktivita centra obce. Rekonštrukciou chodníka  sa zvýšila bezpečnosť pohybu obyvateľstva a najmä detí smerom ku škole. Centrum obce sa vybavilo mobiliárom, zrevitalizovala sa zeleň, nasadila sa nová, bolo osadené nové osvetlenie centra obce. Zrekonštruovala sa cestná komunikácia centra obce.


Vytvorené: 28. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 1. 2018 09:06
Autor: