Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00376/1

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2021 o hospodárení s majetkom obce Jarok - NÁVRH

Vyvesené: 23. 9. 2022

Dátum zvesenia: 9. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť