Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00390/1

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Blahová

Vyvesené: 4. 10. 2022

Dátum zvesenia: 20. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť