Obsah

Späť

Registratúrna značka: 00219/2022-562-02-Žá

Oznámenie o začatí stavebného konania - Verejná vyhláška

Vyvesené: 24. 5. 2022

Dátum zvesenia: 9. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť