Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00375/1

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jarok na II. polrok 2022 - Návrh

Vyvesené: 23. 9. 2022

Dátum zvesenia: 9. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť