Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00133/2

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jarku dňa 27.05. 2022

Vyvesené: 24. 5. 2022

Dátum zvesenia: 28. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť