Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00133/3

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Jarok dňa 28.06.2022

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť