Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00133/4

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jarku dňa 28. septembra 2022

Vyvesené: 23. 9. 2022

Dátum zvesenia: 9. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť