Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00133/6

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jarku dňa 23.11.2022

Vyvesené: 18. 11. 2022

Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť