Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00209/2

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2021 - Oznámenie o strategickom dokumente - Informácia pre verejnosť

Vyvesené: 29. 4. 2022

Dátum zvesenia: 15. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť