Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00233/1

Určenie lesného celku Nitra - Oznámenie o začatí konania

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 2. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť