Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00045/3

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Vyvesené: 26. 5. 2022

Dátum zvesenia: 11. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť