Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00256/2

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť