Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/000256/17

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB PRE OBČANOV PRIHLÁSENÝCH NA POBYT NA OBCI

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť