Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00149/27

VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jarok – Zmien a doplnkov č. 1/2022 - NÁVRH

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť