Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00257/1

Záverečný účet obce Jarok za rok 2021 - NÁVRH

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť