Obsah

Späť

Registratúrna značka: OÚJK-S2022/00195/2

Zverejnenie zámeru prevodu pozemku - Hozák Miroslav a manželka

Vyvesené: 2. 5. 2022

Dátum zvesenia: 18. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť