Obsah

Folklórny súbor Jaročan

 

Folklórna skupina Jaročan vznikla v roku 1999 v obci Jarok vďaka nadšencom a láske k ľudovým tradíciam a dedičstvu našich predkov. Skupina Jaročan má 18 stálych členov, ktorí svojim spevom, tancom a hudbou rozdávajú radosť a veselosť. Hudobnú zložku tvorí harmonika, basa a ozembuch. Prezentujeme sa najmä piesňami a tancami z Jarku a regiónu Ponitria. Vo svojom repertoári máme spracované zvyky, tradície a udalosti na dedine počas celého roka. Program folklórnej skupiny pozostáva z tém: Fašiangy spojené s pochovavaním basy, Stavanie mája, Žatva, Žatevný oldomáš, Svadba,  Vinobranie, Dupanie zeme, Drapačky, Vianoce, ... 

Folklórna skupina Jaročan má za sebou úspešné vystúpenia v rozhlase i v televízii. Zúčastňujeme sa pravidelne podujatí v celom nitrianskom regióne, ďalej na Hontianskej paráde v Hrušove, na Dňoch zeme v maďarskom Sarvaši.

Súbor Jaročan bol iniciátorom a organizátorom folklórnej akcie „Folkórny deň v Jarku“. Spolu s vedením obce usporiadali v nedeľu 24. júna 2012 folklórnu slávnosť za účasti ďalších súborov.


Články o folklórnom dni nájdete TU TU.

 

Kontakt: Jozef Tököly 
                Pod cintorínom 629/39, 951 48 Jarok
                tel. 0904 570 185

 

Nájdete nás aj na sociálnej sieti FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Website/Folkl%C3%B3rna-skupina-Jaro%C4%8Dan-1766002826975947/

 

Podpora z Fondu na podporu umenia

 

logo

 

Folklórnu skupinu Jaročan v roku 2020 podporil Fond na podporu umenia

Názov  projektu: Nákup akordeónu a  šitie krojov

Číslo projektu: 19-432-04647

Špecifikácia projektu: Lokalita – obec Jarok,  nákup materiálu a súčastí ku kroju

  • Sviatočný ženský kroj – 5 ks
  • Pracovný ženský kroj  -  5 ks
  • Mužský kroj – 5 ks
  • Nákup folklórnej obuvi  - 8 párov
  • Nákup akordeónu

Nákup akordeónu a šitie krojov

 

BULLETIN (16.84 MB)