Obsah

Folklórny súbor Jaročan

 

Folklórna skupina Jaročan vznikla v roku 1999 v obci Jarok vďaka nadšencom a láske k ľudovým tradíciam a dedičstvu našich predkov. Skupina Jaročan má 18 stálych členov, ktorí svojim spevom, tancom a hudbou rozdávajú radosť a veselosť. Hudobnú zložku tvorí harmonika, basa a ozembuch. Prezentujeme sa najmä piesňami a tancami z Jarku a regiónu Ponitria. Vo svojom repertoári máme spracované zvyky, tradície a udalosti na dedine počas celého roka. Program folklórnej skupiny pozostáva z tém: Fašiangy spojené s pochovavaním basy, Stavanie mája, Žatva, Žatevný oldomáš, Svadba,  Vinobranie, Dupanie zeme, Drapačky, Vianoce, ... 

Folklórna skupina Jaročan má za sebou úspešné vystúpenia v rozhlase i v televízii. Zúčastňujeme sa pravidelne podujatí v celom nitrianskom regióne, ďalej na Hontianskej paráde v Hrušove, na Dňoch zeme v maďarskom Sarvaši.

       Súbor Jaročan bol iniciátorom a organizátorom folklórnej akcie „Folkórny deň v Jarku“. Spolu s vedením obce usporiadali v nedeľu 24. júna 2012 folklórnu slávnosť za účasti ďalších súborov.
Články o folklórnom dni nájdete TU TU.

Kontakt: Jozef Tököly 
                Pod cintorínom 629/39, 951 48 Jarok
                tel. 0904 570 185