Obsah

KONTAKT

 

e-mail: dhzjarok@zoznam.sk

 

Výbor DHZO Jarok:

Predseda: Bc. Jaroslav Kalivoda

Tajomník: Jozef Gála

Veliteľ: Marek Bekéni

Strojník: Dušan Zeleňák

Hospodár: Ondrej Gála

Pokladník: Martina Verešová

 

Revízna komisia:

Predseda: Oľga Švihoríková

Člen: Peter Mesároš

Člen: Natália Sťahelová