Obsah

KONTAKT

 

e-mail: dhzjarok@zoznam.sk

 

Výbor DHZO Jarok:

Predseda: Ing. Jaroslav Kalivoda

Tajomník: Jozef Gála

Veliteľ: Mgr. Marek Bekéni

Strojník: Dušan Zeleňák

Hospodár: Ondrej Gála

Pokladník: Lenka Kalivodová

 

Revízna komisia:

Predseda: Mgr. Oľga Švihoríková

Člen: Peter Mesároš

Člen: Ing. Natália Kalivodová