Obsah

NAŠA TECHNIKA

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Jarku disponuje nasledovnou technikou:

 

CAS 32 Tatra 815

Cisternová automobilová striekačka na podvozku Tatra 815. Vozidlo získala obec v roku 2017 bezplatným darovaním od Ministerstva vnútra SR na plnenie úloh samosprávy a to na úseku ochrany prírody a pozemných komunikácií, plnenie úloh hasičskej jednotky a pri riešení situácií v katastri obce.

V októbri 2018 bolo vozidlo odovzdané na celkové technické zhodnotenie, ktorého obsahom je celková oprava motora, rámu, náprav, elektroinštalácie, zhotovenie novej karosérie a osadenie nových nádrží na vodu a penidlo.

Technické údaje vozidla budú čoskoro doplnené.

 

CAS 25 Liaz 101

Cisternová automobilová striekačka na podvozku Liaz 101 je určená k preprave hasičov a rôzneho príslušenstva k vykonaniu zásahov pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach. Vozidlo prešlo úpravou vonkajšieho vzhľadu, dostalo nový nástrek farbou a v súčasnosti sa vykonáva oprava nádrže na vodu a rozvodných armatúr.

Technické údaje vozidla budú čoskoro doplnené .

 

Súprava povodňovej záchrannej služby

Ide o vozík, ktorý je vybavený tromi čerpadlami, elektrocentrálou, protipovodňovými bariérami a inými prostriedkami určenými na odstraňovanie následkov povodní a prívalových dažďov. Túto súpravu obec získala zapožičaním od Ministerstva vnútra SR v roku 2018.

Technické údaje vozíka budú čoskoro doplnené .

 

Prenosná motorová striekačka PS 12

Prenosná motorová striekačka PS 12 je hasičská striekačka, určená pre hasičské jednotky. Slúži k vykonaniu zásahu z vodného zdroja na malé požiari alebo ako čerpadlopre plnenie cisterien, prípadne v sériovom zapojení viacerých striekačiek je jej využitie pre diaľkovú dopravu vody.

Striekačku prenášajú štyri osoby. Je tvorená benzínovou motorovou jednotkou, odstredivým jednostupňovým čerpadlom, plynovou vývevou na spálené plyny a rámom. Motor je štvortaktný štvorvalec pôvodne zo Škody 1202, neskôr sa montovali motory z vozidiel Škoda 1203. Spotreba paliva je asi 11,5 l/hod. Chladenie motora je kvapalinové a dvojokruhové. Striekačka má jedno sacie hrdlo s priemerom 110 mm a dve výtlačné hrdlá s priemerom 75 mm.

V súčasnosti sú tieto striekačky využívané najmä pre účely hasičského športu. Motory striekačiek určených k hasičskému športu sú upravované na objemy až 1800-1900 cm3, čo zvyšuje ich výkon až na 40 kW. Avšak takto upravené striekačky sú nepoužiteľné pre zásahovú činnosť, nakoľko im chýba chladenie.

Technické údaje

  • Rozmery : 900 × 603 × 835 mm
  • Hmotnosť: základná bez PHM 189,5 kg
  • Objem palivovej nádrže: 23 litrov
  • Objem valcov: 1221 cm3
  • Max. výkon pri čiastočnom zaťažení: 25 kW pri 3500 ot/min
  • Maximálna sacia výška: 7,5 m
  • Menovitý výkon pri sacej výške 1,5 m a tlaku 0,8 Mpa = 1200 l/min
  • Menovitý výkon pri sacej výške 1,5 m a tlaku 1,2 Mpa = 720 l/min
  • Menovitý výkon pri sacej výške 7,5 m a tlaku 0,8 Mpa = 600 l/min